De GX biedt de current / fasehoekmethode voor het detecteren van resonantie. Deze methode houdt de reactie van het lichaam niet in de gaten, maar zoekt naar frequentieresonantie rechtstreeks vanuit het gebied dat aan de stroom is blootgesteld.

L naar R: Spooky2 GX, TENS pads

Tijdens een biofeedback-scan registreert GeneratorX hoe het elektrische signaal zich gedraagt. Een korte verandering in het elektrische patroon laat zien dat er een hit is gedetecteerd.

Er zijn twee verschillende manieren waarop GeneratorX de verandering meet.

1. Current stroom. Dit is als water dat in een rivier stroomt. Dit is normaal gesproken constant. Maar als het waterniveau stijgt, neemt de stroom toe. GeneratorX meet dit debiet.

2. Fasehoek. Bij een normale wandelgang zal er geen verschil optreden tussen de loopsnelheid van een volwassene en een kind, maar loopt men over ruw terrein, dan zal het kind waarschijnlijk achterop raken. De fasehoek is als de afstand tussen de volwassene en het kind. Het terrein is alles tussen de TENS-pads. GeneratorX meet wanneer het terrein ruw of glad is.

Sommige biofeedback systemen kunnen het een of het ander meten, maar niet veel systemen doen beide, maar geen enkel system is in staat om de duizelingwekkende snelheden van GeneratorX te bereiken.

KOOP Spooky2 GeneratorX Essential Kit om jouw GX Scan te starten

Doorgaan naar Digitizer Remote Scan …