Mededelingen Wettelijke Aansprakelijkheid

Spooky en / of Spooky2 software en frequentie generatie systemen zijn niet goedgekeurd door de FDA (de Amerikaanse Federal Drug Administration afdeling) als medische apparaten.
Ze zijn enkel bedoeld voor gebruik als experimentele elektronische apparatuur. Zij zijn niet bedoeld voor het stellen van diagnoses, preventie, genezing, behandeling of pijnbestrijding bij ziekte of zieke mensen. Ze zijn ook niet ontworpen of bedoeld om de functie of structuur van een menselijk lichaamssysteem te beïnvloeden.

Ik, John White, ben op geen enkele manier medisch aansprakelijk voor de Spooky en / of Spooky2 frequentiegeneratiesystemen. Als je een probleem hebt met je gezondheid, raadpleeg dan een erkende zorgverlener.

In de VS kun je frequentysystemen zoals Spooky en / of Spooky2 legaal gebruiken voor het testen, energiebalanceren, levensverlenging en ontspanning. Je kunt experimenteren met frequenties op bacteriële culturen, laboratoriumdieren en op jezelf. (Alleen van toepassing in de VS): je hebt nog steeds wel het wettelijke recht om zelf-medicatie toe te passen, onder het negende amendement van de Grondwet der Verenigde Staten van Amerika.

In Duitsland en Zuid-Afrika, evenals sommige andere landen, is frequentieapparatuur wettelijk geregistreerd als medische instrumentarium en mag daarom worden gebruikt door gediplomeerde medische praktiseurs.

Houd er rekening mee dat ik, John White, en ook geen van mijn medewerkers die betrokken zijn bij het ontwerpen en ontwikkelen van deze systemen, verantwoordelijk zijn voor het gebruik, misbruik of verkeerd gebruik – opzettelijk of onopzettelijk – van de Spooky en / of Spooky2 frequentiegeneratiesystemen, noch een van hun onderdelen, wegens enige omstandigheden buiten onze redelijke controle. In ieder geval zal ik, John White, of een van mijn medewerkers, geen andere aansprakelijkheid accepteren.

Als gebruiker begrijp en accepteer je, dat jegeen enkele verwachting koestert omtrent het genezen van ziekte door gebruik te maken van de Spooky2 en / of Spooky2 frequentiegeneratiesystemen. Je begrijpt ook dat mogelijke negatieve lichamelijke en / of mentale effecten, onbekend bij John White of zijn medewerkers, het gevolg kunnen zijn van het gebruik van de Spooky en / of Spooky2 frequentiegeneratiesystemen. Bovendien is het je bedoeling om alleen verantwoordelijke experimenten te ondernemen en accepteer je alle verantwoordelijkheid voor het gebruik en de toepassing van alle frequenties die door de Spooky en / of Spooky2-systemen worden gegenereerd.

Verder gaje ermee akkoord dat je John White of medewerkers niet verantwoordelijk houdt voor eventuele gevolgen, schadelijk of anderszins, die kunnen optreden als gevolg van het gebruik van de Spooky en / of Spooky2 frequentiegeneratiesystemen.