News & Updates, Spooky2 Software

Spooky2 Software 20221103 is Vrijgegeven

De software van Spooky2 wordt voortdurend verfijnd om de mensheid een betere kwaliteit van leven te kunnen bieden.

Spooky2 Software 20221103 is Vrijgegeven

Van alle veranderingen en verbeteringen zijn er twee extra opvallend:

  1. De mogelijkheid om te definiëren welke monsters Spooky gebruikt om v.w.b. biofeedback het lopende gemiddelde te bepalen.
  2. Het tolerantiepercentage bij het zoeken naar dubbele frequenties. Deze optie verkleint de grootte van de meeste DNA-programma’s en presets aanzienlijk zonder de effectiviteit ervan negatief te beïnvloeden.

Hier is een uitgebreidere lijst van de wijzigingen in deze versie:

Verbeterd: Bij de schatting van BFB-looptijden wordt nu het gemiddelde van 10 generatorpolltijden gebruikt. Eerdere versies van Spooky gebruikten er maar één.

Verbeterd: Fout registratie voor presets met ontbrekende frequentiestrings.

Verbeterd: Frequency Sweeps kunnen nu worden geprogrammeerd met resoluties van 8 decimalen.

Verbeterd: biofeedback foutcorrectie.

Verbeterd: foutrapportage wanneer golfvormbestanden zijn vergrendeld.

Nieuw: weergave van de naam van de shell-preset (indien gebruikt):

Nieuw: Tolerantie voor detectie van dubbele frequenties. Dit is uitermate handig voor het verkleinen van DNA-programma’s en presets.

Nieuw: Optie om frequenties van geselecteerde programma’s in dubbele modus te combineren. Dit halveert de programmaduur.

Nieuw: Biofeedback middelingsmethode is nu door de gebruiker gedefinieerd:

BFB RA Window stelt het bereik in om een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van een “sliding window” te berekenen. Waarden buiten dit bereik worden weggelaten uit de berekeningen.

De retentieve optie maakt de lopende gemiddelde berekeningen remanent. Indien geselecteerd, wordt een deel van eerdere lopende gemiddelde waarden altijd overgedragen naar volgende waarden, met behulp van de formule RA = RAp – (RAp/SC) + (Vn/SC)

Waar:

RA = Lopend gemiddelde voor huidig monsterpunt.
RAp = Lopend gemiddelde van vorig monster.
Vn = Huidige monsterwaarde.
SC = aantal monsters. 1 <= SC <= WS.
WS = Window Size (door de gebruiker gedefinieerd aantal monsters).

BFB Gemiddelde “Window” waarde. Als deze waarde is ingesteld op nul of leeg is, wordt Sample Count automatisch standaard ingesteld op 20.
De functie van biofeedbacks is het monitoren van het niveau van een signaal. Dit niveau kan worden vergeleken met de gemiddelde waarde van omringende metingen. Het bereik van de omliggende metingen wordt gedefinieerd in de velden BFB Average Window. De signalen met het grootste verschil met het voortschrijdend gemiddelde worden gerapporteerd in de definitieve “Hits”lijst.

Vroege versies van Spooky berekenden het lopende gemiddelde “on the fly”. Het was niet mogelijk om meetwaarden op te nemen na de huidige meetwaarde. Latere versies van Spooky voeren retrospectieve analyses uit, dus het is mogelijk om latere metingen mee te nemen bij het berekenen van het lopende gemiddelde.

Het eerste veld van de optie BFB Average Window stelt het aantal eerdere monsters in dat moet worden meegenomen bij het afleiden van de lopende gemiddelde waarde. Het tweede veld stelt het aantal monsters in dat moet worden opgenomen na de huidige meting. In het bovenstaande voorbeeld, wanneer Spooky de 50ste stroomwaarde (ampère) leest, zal Spooky de BFB-waarden voor samples 30 tot en met 49 middelen en de 50ste BFB-waarde vergelijken met dit gemiddelde.

Eerdere versies van Spooky namen de huidige meetwaarde op in de gemiddelde berekeningen. Dit is niet wenselijk en is in deze versie gecorrigeerd.

Met de bovenstaande instellingen is Spooky ingesteld om de maximale BFB-waarden te vinden in verhouding tot het lopende gemiddelde van omringende BFB-waarden. Na de scan opent Spooky het juiste biofeedback-gegevensbestand en haalt de gegevens op voor latere analyse.

Als je vroege versies van Spooky wilt emuleren (d.w.z. april 2017 of eerder), selecteer je de optie Remanent RA Window en stel je het linker RA Window-veld in op 20.

Stel voor meer geavanceerde analyse beide velden in op 10 of experimenteer met andere waarden. Een bètatester heeft ontdekt dat 1 .. n .. 1 (met Retentive gedeselecteerd) een geweldige manier is om real-world hits te detecteren.[/color]

Verbeterd: Detectie van biofeedback signaalasymptoot gebruikt nu het eerste monster van de piek- of dalwaarden. Voorheen was dit het laatste monster.Verbeterd: Detectie van biofeedback signaalasymptoot gebruikt nu het eerste monster van de piek- of dalwaarden. Voorheen was dit het laatste monster.

Opgewaardeerd: stuurprogramma’s voor CH341- en CH343-stuurprogramma’s.

Opgelost: cijferscans. Wanneer Detect Min was geselecteerd, werden er geen treffers gerapporteerd.

Opgelost: Spooky crasht bij selectie [CTRL] A met BFB-treffers.

Hieronder wordt beschreven hoe Spooky treffers detecteert en rapporteert.

1. De lopende gemiddelden van alle biofeedbackmonsters worden berekend. De lopende gemiddelde grootte van het voorbeeldvenster wordt door de gebruiker gedefinieerd op het tabblad System. Het huidige monster is uitgesloten.

2. De asymptoten worden gedetecteerd. Dit zijn de pieken en dalen van de waarde die wordt gemeten, d.w.z. puls, stroom of fasehoek. Als Max is geselecteerd, zoekt Spooky naar pieken. Als Min is geselecteerd, zoekt Spooky naar dalen. Als meer dan één waarde deze piek- of dalwaarde deelt, wordt het eerste monster beschouwd als de asymptoot, aangezien dit het punt is dat de grootste spanning heeft ten opzichte van eerdere monsterwaarden. Het is het monster dat de wijziging in de piek of het dal heeft aangebracht.

3. De asymptoten zijn ingedeeld. Dit wordt uitgevoerd volgens gebruikersinstellingen. Als Berekenen met RA is gekozen, wordt de formule (Present Sample – Present RA) bij het asymptootmonsternummer gebruikt. Als Piek is gekozen, wordt de huidige monsterwaarde bij het asymptootmonsternummer gebruikt.

4. De resultaten worden aan de gebruiker getoond in de juiste volgorde van asymptootgraden.

Deze mensen waren zo vriendelijk om te helpen met deze release van Spook2 20221103:

Bryan Yamamoto
Ed Von
John Robert Greyson
Shawn
Trevor Nelson
Walt Dod

Voor meer details:
https://www.spooky2.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=15220&p=162004#p162004

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.